ADHD ur ett livstidsperspektiv

Anmälan till ADHD-dagarna 2022 är öppen

 

Cereb har en lång tradition av att stärka kompetensen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom att skapa forum för inlärning, utveckling och kunskapsutbyte. Som en del av denna vision har Cereb anordnat ADHD-dagarna sedan mer än tio år.

Datum för nästa konferens är 20 – 22 april 2022. Temat är ADHD ur ett livstidsperspektiv.
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Kontakt: e-post: adhddagarna@meetx.se, tel: +46 31 708 86 90.

Vi planerar för ett fortsatt fysiskt möte i Stockholm. I vår planering tar vi dock fortlöpande hänsyn till möjliga scenarier gällande pandemin. Genom att anmäla dig till ADHD-dagarna samtycker du till att följa de hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller vid tidpunkten för evenemanget, vilket kan inkludera, men inte begränsas till, att bära ansiktsmask, uppvisa bevis på vaccinationsstatus.

Med hänsyn till rådande situation har vi nu uppdaterat vår avbokningspolicy. Vi erbjuder nu anmälan med kostnadsfri avbokning till och med 15 februari 2022. Anmälan till konferensen är alltså inte bindande innan detta datum. Dessutom har vi också valt att förlänga perioden för early-bird registrering till och med 15 februari 2022. Vi hoppas att med detta erbjudande känns tryggt att anmäla er till ADHD-dagarna!

PROGRAMPUNKTER I URVAL:

  • David Daley | Ph.D. (University of Nottingham). Getting to the real cost of ADHD in adulthood (part I)
   Psychological interventions for families of children with ADHD, what are the issues that matter? (part II, keynote).
  • Taina Lehtonen | Ph.D. (Neuroutbildarna i Lund). ADHD och åldrande.
  • Måns Lööf | Digital vårdutvecklare (Region Gävleborg). Digital kommunikation vid insättning av ADHD-medicin.
  • Linda Halldner | Ph.D. (BUP Västerbotten, Umeå universitet). Utfall av läkemedelsbehandling av ADHD inom ordinarie BUP-verksamhet samt Intuniv i teori och praktik
  • Susanna Jernelöv | Ph.D. (Karolinska Institutet). KBT vid sömnproblem hos vuxna med ADHD.
  • Andreia Hazewinkel | specialist i psykiatri (Department of Psychiatry, Leiden University Medical Center, Nederländerna)
   Sleep disorders in ADHD; pathophysiology, diagnosis and treatment
  • Postersession | Det absolut senaste inom NPF-forskning.